« Yıldırım köse

Yıldırım köse posts

Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Gündoğdu
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Özgür
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Özgür
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Özgür
Anlamıyorum! / Yazar: Gündoğdu Yıldırım
www.ogunhaber.com
Ülkede kim neyi anlıyor ki ben anlayayım. Bir aymazlıktır gidiyor. Ne olmuş ne bitmiş? Kim ne demiş? Kim ne yapıyor?
20 days ago
Fatma
Fatma Yıldırım, TC Mehmet Serdar Köse çiftliğine yardım etti!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım bu aralar çok bonkör ve sana da Altın gönderdi!
23 days ago
Fatma
Fatma Yıldırım, TC Mehmet Serdar Köse çiftliğine yardım etti!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım bu aralar çok bonkör ve sana da Altın gönderdi!
26 days ago
Fatma
Fatma Yıldırım, TC Mehmet Serdar Köse çiftliğine yardım etti!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım bu aralar çok bonkör ve sana da Altın gönderdi!
27 days ago
Fatma
Fatma Yıldırım, TC Mehmet Serdar Köse çiftliğine yardım etti!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım bu aralar çok bonkör ve sana da Altın gönderdi!
29 days ago
Vatan
★ ★ ★ ★ BİLGİLENDİRME: OSMANLI İMPARATORLUĞU-8 ★ ★ ★ ★
Kültür Osmanlı Türkleri, kuruluş öncesi yüzyıllardan beri birlikte getirdikleri Arap ve Pers İslam kültürlerinin geleneklerinden ve dillerinden büyük ölçüde etkilenmişlerdi. Anadolu'ya yerleştikten sonra başta Yunan, Ermeni Read more ...
ve Yahudi olmak üzere yerli halkların kültürleriyle bir ölçüde kaynaştılar. Böylece eklektik tarzda bir Osmanlı kültürü ortaya çıktı. Özellikle İmparatorluk haline geldikten sonra diğer kültürlerle değişim süreklilik kazandı. Osmanlılar farklı kültür ve dinlere karşı -o çağlara göre- büyük bir toleransa sahipti. Osmanlı Hanedanını yöneten erkekler, eşlerini çeşitli etnik gruplardan aldılar ve bu nedenle sultanlar karışık ırk ve kültürel mirasa sahip oldular.   Edebiyat Selçuklu Devleti'nin son yıllarında, bu devletin yıkılmasından sonra ve Osmanlı Devleti'nin başlangıç döneminde Anadolu beyliklerinin merkezinde Arapça veFarsça'dan geniş bir çeviri hareketi gerçekleşti. Bu merkezlerde ilk yapıtlarını veren yazarlardan daha sonra Osmanlı sarayınca korunan oldu.Garipname (1330) mesnevisinin sahibi olan veYunus Emre yolunda ilahileri bulunan Kırşehirli Aşık Paşa, İlhanlılar'ın Anadolu valisi Timurtaş'ın vezirlerindendi. Süheyl-ü nevbahar (1350) mesnevisinin sahibi Hoca Mesut, Kelile ve Dimneçevirisini Aydınoğulları beyliğinde kaleme almıştı. Hüsrev ü Şirin (1367) mesnevisinin yazarı Fahri, Aydınoğulları beyliğinde yetişmişti. Hurşidname (1387) mesnevisinin sahibi Şeyhoğlu Mustafa,İskendername (1390), Cemşid ü Hurşid (1403) mesnevilerinin sahibi Ahmedi, Divan 'ı ve Çengname (1402-1411) mesnevileriyle tanınan Ahmet Dai, Hüsrev ü Şirin (1421-1429) mesnevisinin sahibiŞeyhi, Germiyanoğulları beyliğinde yetişmişti. Bu dönemde özellikle İran şairlerinin kaside ve gazellerinde işlenen içki, aşk, tasavvuf, eğlence konuları, onların kullandıkları imgeler, başvurdukları benzetmeler Türkçeye aktarıldı. Gene bu örneklere dayanan aşk, serüven, tasavvuf konularıyla ilgili mesneviler yazılıyordu. Ancak uzun ünlüsü olmayan Türkçenin aruz veznine uydurulması güçlükler yaratıyordu. Böyle olduğu halde başlangıçta Türkçe sözcüklere, deyimlere hatta atasözlerine şiirde geniş yer veriliyordu. Halk diliyle kahramanlık işleyen yapıtlar, dinsel edebiyat ürünleri de vardı. Tokat kalesi dizdarı Arif Ali, I. Murat için Danişmentname 'yi (1311, gününüze ulaşan yazması 1577) kaleme almıştı. Aynı nitelikli dinsel-destansı yapıtlardan Battalname ve Saltuknamemetinleri sonraki yüzyılın ürünleri arasındadır. Ahmedi'nin kardeşi Hamzavi'nin gene aynı nitelikli Hamzaviname'si din ve kahramanlık konularını birlikte işleyen, halk diliyle yazılmış yapıtlardandır. Sadrettin'in Destan-ı geyik, Destan-ı ejderha 'sı, Tursun Fakih'in Kıssa-i mukaffa, Gazavat-i emir ül-müminin Ali 'si, Beypazarlı Maazoğlu Hasan'ın Feth-i kale-i Selasil, Cenadil kalesi cengi gibi yapıtları halk kitapları arasındadır.   Mimari Erken dönem mimarisinde, yapılar ağırlıklı olarak İznik, Bursa ve Edirne şehirlerinde yer aldı. Yapılar daha çok Bizans mimarisi ve Selçuklu mimarisi etkilerini taşısa da, bu dönemde bir sonraki döneme dayanak oluşturacak fikirlerin ilk uygulamaları gerçekleşti. Bu uygulamalardan birisi, yapılarda kubbe kullanılması pratiğidir. İstanbul'un Fethi'den itibaren, mimari eserler İstanbul'da yoğunlaşmaya başladı. Bu dönemde daha çok yüksek ve görkemli yapılar inşa edildi. Bu yapılar daha çok dinî yapılar ve kamu binalarıydı. Lâle Devri'yle beraber, batılılaşmanın etkisiyle batılı tarzda binalar yapılmaya başlandı. Bu dönemde Boğaz kıyısına köşk yapma modası ortaya çıktı.   Mutfak Osmanlı mutfağı başkent İstanbul'da ve bölgesel başkentlerde tüm halkın hoşuna giden, kültürlerin erime potasıyla oluşan ortak bir mutfaktır. Bu farklılıklarla dolu mutfak imparatorluğun belli bölgelerinden getirilen şeflerin İmparatorluk Sarayı'nın mutfaklarında farklı malzemeleri yaratması ve denemesi ile mükemmelleşti. Osmanlı Sarayı'nın mutfak kreasyonları Ramazan etkinlikleri sayesinde ve Paşa Yalılarında pişirilmesiyle nüfusun geri kalanına yayıldı. Bugün, Osmanlı mutfağıTürkiye'de, Balkanlarda, ve Orta Doğuda yaşar, "bir zamanlar Osmanlı yaşam tarzında olan ortak varisler ve onların mutfakları bu gerçeğin delilleridir". Yerel çeşitlere ve bunların arasında karşılıklı alışveriş ve zenginleştirmeye dayalı olması dünyanın herhangi bir büyük mutfağı için olağandır. Ama aynı zamanda büyükşehir geleneğinin zarif tadı ile homojenize ve uyumludur.   Bilim ve teknoloji Osmanlı tarihi boyunca, Osmanlılar diğer kültürlerden çevrilen elyazması kitaplar ile geniş bir kütüphane koleksiyonu oluşturmayı başardı. Yerli ve yabancı el yazmaları arzusunun büyük bir kısmı 15. yüzyılda geldi. II. Mehmed Trabzonlu Yunan bilim adamı Georgios Amirutzes'e Batlamyus'un coğrafya kitabını tercüme ettirdi ve Osmanlı eğitim kurumları için kullanılabilir hale getirtti. Başka bir örnek ise aslen Semerkandlı gökbilimci, matematikçi ve fizikçi olan Ali Kuşçu; iki medresede profesördü, ve İstanbul'da sadece ölümünden önceki 2 ya da 3 yılını yaşamasına rağmen yazıları ve öğrencilerinin faaliyetleri sonucu Osmanlı çevrelerini etkiledi. 1577'de Takiyüddin 1580'e kadar astronomik gözlem yapacağı Takiyüddin'in Rasathanesini kurdu. Güneş yörüngesinin dışmerkezliğini ve apsis'in yıllık hareketini hesapladı. Rasathanesi 1580'de yıkıldı. 1660'da Osmanlı bilim adamı Tezkireci Köse İbrahim Efendi Noël Duret'in 1637'de yazdığı Fransızca astronomik çalışmasını Arapçaya çevirdi. Şerafeddin Sabuncuoğlu ilk cerrahi atlas yazarı ve İslam tıbbının son majörü. Çalışmaları büyük ölçüde Ebû'l-Kasım Zehrâvi'nin Al-Tasrif'ine dayansa da Sabuncuoğlu kendine ait birçok yenilik getirdi. Kadın cerrahlar da ilk defa resimlendirilmiştir. Dakika ölçen ilk saat örneği Osmanlı saatçisi Meshur Sheyh Dede tarafından 1702'de yapıldı.   Spor Osmanlı İmparatorluığu'nda spor büyük önem taşımaktaydı ve hâliyle spor yapan kişi büyük ilgi ve saygı görmekteydi. Osmanlı'nın uğraştığı başlıca sporlar arasında; Güreş, Avcılık, kemankeşlik (ok atıcılığı), binicilik (Cündicilik), Cirit oyunları bulunmaktaydı. Güreş: Bu spor Osmanlılara Selçuklu Döneminden gelmektedir. Güreşe "küşti", Güreşçiye ise "pehlivan" denilerek böylece saray kuruluşuna alınmıştır. Başlıca kuralları arasında kispet giymek, dua okumak ve Hz. Muhammed ile Hz. Ali'nin adını anmak geliyordu. Güreşe olan merak çeşitli şairlerimiz tarafından da şiirlerle gösterilmiştir. Avcılık: Osmanlı Hükümdarlarının çok beğendiği ve önemli sayıp devlet içerisine aldıkları sporların en başında avcılık gelmektedir. Kendilerinden önce bulunmuş olan Selçuklu, Gazneli, Karahanlılar ve Moğollar gibi avcılığı savaşa hazırlanmanın ve kan dökmeye alışmanın eğitimi olarak görmekteydiler. Ayrıca avda bulundukları zamanlarda halk ile ilişki kurduklarından, çeşitli konularda bilgi sahibi olurlardı. Hümayunname adlı yapıtta Kanuni Sultan Süleyman'ın avdayken bir kadının şikayetlerini dinlediği aktarılmıştır. Osmanlının avcılığa yüksek derecede önem vermesinin bir diğer nedeni ise kendilerine ataları Oğuzlar'dan kalma bir töre olmasıydı. Bu töre, diğer Türk boylarında da görülmekteydi. Kemankeşlik (Ok atıcılığı): Osmanlıcada "keman"; yay, "keş"; çeken olarak adlandırılırdı. Kemankeş de yay çeken, yâni okçulara verilen isimdi. Osmanlı'da yeniçeri ilk oluşturulduğunda başlıca silahları ok, zenbereç kılıç ve hançerdi. Padişahlar bu işi yapanlara, özellikle de ünlü ve rekor yapan okçulara çağımızdaki olanaklarla ölçülemeyecek derecede ödül verilirdi. Bununla kalınmaz okçunun okunu yapan ustada ödüllendirilirdi. Usta sadece kendi okçusu için ok yapmaktaydı ve bir başkasına ok yapmazdı. Yıldırım Bayezid dönemine kadar padişahları sekbanlarkorumaktaydı. Yıldırım Bayezid, genç olan dördü solak, dördü sağ eliyle ok atan sekiz neferi özel olarak ayırıp, önünde yürüttü. Binicilik (Cündicilik): Cündi kelimesi Osmanlılarda yalnız yetenekli biniciler için kullanılmaktaydı. Ankara Savaşı'nın ardından Amasya'ya çekilen Mehmet Çelebi babası Yıldırım Bayezid'ın savaşta esir düşmesiyle oluşan taht kavgasında kardeşlerini yenerek padişah olabilme amacıyla çevik kuvvete ihtiyaç olduğunu düşünerek sipahilere önem vermişti. Amasyalılardan oluşan bölüğe Bamyacılar (Amasya'nın bamyası meşhurdur, bu nedenden dolayı bu isim verilmiştir), Merzifonlulardan oluşan bölüğe ise Lahanacılar (Merzifon'un lahanası meşhur olduğundan bu isim verilmiştir) denilmekteydi. Bayrak taşımak gelenek olduğundan biri kırmızı, diğeri yeşil bayrak verilmişti. Cirit Oyunları: Atla oynanan cirit oyunu Osmanlı Saray'ında en çok oynanan ve padişahların yabancı elçilere göstermekten gurur duyduğu bir oyundu. İnsanın muharebe gücünü artırıp, savaşa hazırladığından dolayı saray ve Enderun eğitimlerinde cirit sporuna yer verilmişti. Oyunda yaralananlara, hatta ölüm vakalarına dahi rastlanırdı. Ölüm vakası durumunda ölenin akrabaları öldürenden davacı olmaz, ölümü er meydanında olmuş gibi şeref olarak bilinirdi. Bu nedenler ile Sultan II. Mahmud 1826'da oyunu yasaklamış olsada oyunun eyaletlerde oynanmasına engel olamamıştır.    
1 month ago
Ø'A-y Eymen Yıldırım İrem Serin ManoL-ya Madmazel Başak Aydın Yağmur Çiçek Yeliz Demirci Øø Ø'øAvesta Kaya Ø'ø Kabusƪƪ Sipsi Ikra Köse Irem Asena Kuzey Şelale Helin Birsu
Ankarali Namik - Adin Dilime Dolandi
Arabeskin Kralı // G.antep''in Kralı Eko /// Arabeskin Dogru Adresindesiniz kader almış kalemini eline ??????yazıyorda yazıyor...
2 months ago
Artvin
Mehmet Yıldırım\'ı Gönülden Tebrik Ediyorum | Tolga Gül , Çoruh Postası
www.coruhpostasi.net
Mehmet Yıldırım\'ı Gönülden Tebrik Ediyorum Tolga Gül, YSK\'nın verdiği kararla Belediye Başkan Adaylığı düşürülen Mehmet Yıldırım\'a ilişkin gelişmeleri daha önce sizlerle paylaşmıştım.
2 months ago
Kadir So we have the final list of players as follows: 1- Kadir 'Keleş 2- Cagri Yildirim 3- Manuel Faßmann 4- Sander Roosen 5- Philipp Rueß 6- Jaime Grau 7- Léo Robin 8- Christoph Tittes 9- Güney Köse 10- Felix Gemeyer 11- Julian Hille 12- Younes Sh Read more ...
aib 13- Ze Campos 14- Bruno Oliveira 15- Irfan (Cagri's Friend) 16- David Brand Leo and Sander, please send me your phone numbers tomorrow and confirm that you are coming for sure. Otherwise I will have to find some other people to take your place. Thanks!
2 months ago
Fatma
Fatma Yıldırım helped out on TC Mehmet Serdar Köse's farm!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım was lending a helping hand and wants to give you some coins!
2 months ago
TC Hulogggg,,,
Engin Gültekin
TBMM zabıtlarından Meclis'teki 550 milletvekilinin Öcal'ın asılması ile ilgili ne yönde oy kullandığını isim isim aşşagıda. AKP'nin de TBMM'de 53 milletvekili ile yer aldığı, o zaman milletvekili olmayan Erdoğan'ın genel başkanla Read more ...
rı sıfatıyla misafir locasından izlediği AKP Grubu "EVET" oyu kullandı. Böylece 1 Ağustos 2002'deki olağanüstü toplantılarda idam cezası, yasalarımızdan çıkarıldı. SADECE MHP grubu 117 milletvekili ile buna "RET" oyu verdi. Ancak diğer partiler ittifak yapıp idam cezasını kaldırarak Öcalan'ı da kurtardılar. MHP lideri Bahçeli'nin, "Gökkuşağı Koalisyonu" adını verdiği DSP, ANAP, DYP, SP, AKP ve YTP'li milletvekilleri, ittifak halinde idam cezasını kaldırdılar. O gün Apo asılmasın diyen AKP milletvekilleri dışında yine o gün Apo asılmasın diyen ama AKP'de olmayan birçok milletvekili de şu an AKP'nin milletvekili olarak TBMM'de bulunmaktadır. Öcalan'ı kurtaranlar Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın idamıyla ilgili olarak TBMM'ye gelen dosyaya hangi milletvekilleri "ret" oyu vererek karşı çıktı, hangileri "kabul" oyu vererek Öcalan'ı idamdan kurtardı. Bunları, Meclis tutanaklarından alınan belgelerle isimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP dışındaki tüm siyasi parti milletvekillerinden çoğu Bebek katili Öcalan'ı asılmaktan kurtaran yasaya kabul oyu verdiler. Demokratik bir Meclis'te yapılan oylama sonucunda da ret oylarının yetersiz kalması idam yasasının kaldırılmasına neden oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, MHP'ye "Apo'yu asamadınız" suçlamalarına verilecek en güzel yanıt Meclis tutanaklarından alınan bu belgelerdir. Işte tarihi oylamada kullanılan oylar ve renkleri: İdamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan DSP milletvekilleri Tayyibe Gülek Melda Bayer M.Zeki Sezer Uluç Gürkan Ayşe Gürocak Aydın Tümen Hikmet Uluğbay Mustafa Ural Ertuğrul Kumcuoğlu Sebahat Vardar Hasan Macit Ali Rahmi Beyreli Hayati Korkmaz Orhan Ocak Sadık Kırbaş Hasan Erçelebi Mehmet Kocabatmaz Ali Ahmet Ertürk Şadan Şimşek Necati Albay Hasan Akgün Fadlı Ağaoğlu Ziya Aktaş Nami Çağan Yücel Erdener Ahmet Güzel Osman Kılıç Necdet Saruhan Sulhiye Serbest Masum Türker Erdoğan Toprak Güler Aslan Saffet Başaran Mehmet Çümen Şükrü Sina Gürel Hasan Metin Atilla Mutman Rahmi Sezgin Necdet Tekin Fikret Tecer Ahmet Arkan M.Emrehan Halıcı Emin Kara Ismail Bozdağ Nazif Topaloğlu Ş.Ramis Savaş M.Cengiz Güleç Fevzi Aytekin B.Fırat Dayanıklı Hikmet Sami Türk Ömer Üstünkol Fikret Ünlü Hasan Suna Erol Karan Idamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan DYP milletvekilleri Tansu Çiller Sevgi Esen M. Halit Dağlı M.Nedim Bilgiç Mahmut Bozkurt Ismet Attila Musa Konyar Ahmet Iyimaya Yıldırım Akbulut S.Arıkan Bedük Mehmet Baysarı Salih Çelen Hasan Ekinci Ali Rıza Gönül A. Oktay Güner Ilyas Yılmazyıldız Necati Yöndar Yahya Çevik Necmi Hoşver Mustafa Örs Teoman Özalp Oğuz Tezmen Nevfel Şahin A. Mehmet Çay M.Kemal Aykurt Mehmet Gözlükaya Nurettin Atik M. Salim Ensarioğlu Salih Sümer Ayvaz Gökdemir Mehmet Sadri Yıldırım Burhan Kara Rasim Zaimoğlu Hakkı Töre Mehmet Dönen Ramazan Gül Turhan Güven Hayri Kozakçıoğlu Nurhan Tekinel Hasan Ufuk Söylemez Süha Tanık Yıldırım Ulupınar Mehmet Gölhan M.Ali Yavuz Ismail Karakuyu Rıza Akçalı Metin Kocabaş Mehmet Sağlam Metin Musaoğlu Veysi Şahin Ibrahim Yazıcı Mümtaz Yavuz Nevzat Arcan Kemal Kabataş Erdoğan Sezgin Takiddin Yarayan Kadir Bozkurt Nihan Ilgün Enis Sülün Ali Şevki Erek Eyüp Aşık Ali Naci Tuncer Necmettin Cevheri Hacı Filiz Faris Özdemir Saffet Kaya Mustafa Eren Idamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan Yeni Türkiye Partisi (YTP) milletvekilleri İsmail Cem İbrahim Y. Bildik Ali Tekin İsmet Vursavuş Gaffar Yakın Gönül Saray Alphan Oğuz Aygün Esvet Özdoğu Ahmet S. Sayın Metin Şahin Halit Dikmen Tamer Kanber M. Güven Karahan Mustafa Karslıoğlu Abdulsamet Turgut Mahmut Erdir Ali Ilıksoy Evliya Parlak Ali Günay Edip Özgenç Akif Serin İstemihan Talay Erol Al Perihan Yılmaz Doğan Bülent Ersin Gök H.Hüsamettin Özhan Bahri Sipahi Cahit Savaş Yazıcı Burhan Bıçakçıoğlu Salih Dayıoğlu Hakan Tartan Kemal Vatan Çetin Bilgir M.Hadi Dilekçi Nural Karagöz Halil Çalık M.Turhan İmamoğlu Hasan Gülay M.Cihan Yazar M. Kemal Tuğmaner Tunay Dikmen Zeki Eker Eyüp Doğanlar Tarık Cengiz Şenel Kapıcı Metin Bostancıoğlu Ahmet Zamantılı Hasan Özgöbek Mehmet Y. Ünal Hasan Gemici C. Tufan Yazıcıoğlu Faruk Demir Idamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan Saadet Partisi milletvekilleri Rıza Ulucak Latif Öztek A. Cemil Tunç Fahrettin Kukaracı Sacit Günbay Ahmet Sünnetçioğlu Hüseyin Karagöz Ali Oğuz Osman Yumakoğulları Bahri Zengin A. Sever Aydın Fethullah Erbaş Oğuzhan Asiltürk Yaşar Canbay M. Niyazi Yanmaz Musa Demirci Temel Karamollaoğlu Mehmet Bekaroğlu Mustafa Kamalak Hüsamettin Korkutata İdamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan AKP milletvekilleri Dengir Mir Fırat Sait Açba Mahmut Göksu Mehmet Özyol Akif Gülle Ismail Özgün Mahfuz Güler Zeki Ergezen Ismail Alptekin Faruk Çelik Mehmet Altan Ertuğrul Yalçınbayır Osman Aslan Nurettin Aktaş Tevhit Karakaya Ali Er Abdülkadir Aksu Mustafa Baş Ali Coşkun Hüseyin Kansu Mehmet Ali Şahin Nevzat Yalçıntaş Abdullah Gül-(Bir zamanların geçici Başbakanı idi), Salih Kapusuz Mehmet Vecdi Gönül Osman Pepe Remzi Çetin Özkan Öksüz Avni Doğan Ali Sezal Sabahattin Yıldız Eyüp Fatsa Musa Uzunkaya Ahmet Nurettin Aydın Abdüllatif Şener M.Ergün Dağcıoğlu Yahya Akman Zülfikar Izol Maliki Ejder Arvas Hüseyin Çelik Ilyas Arslan Mehmet Çiçek Ramazan Toprak Kemal Albayrak Abdullah Veli Seyda Şükrü Ünal Idamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan Bağımsızlar Cemil Çiçek Numan Gültekin Mehmet Ağar Mail Büyükerman Mustafa Yılmaz Rıdvan Budak Zafer Güler Mustafa Düz M.Ali Irtemçelik Ihsan Çabuk H.Fehmi Konyalı Idamın kaldırılması için "kabul" oyu kullanan ANAP milletvekilleri Mesut Yılmaz Mehmet Ali Bilici Musa Öztürk Halil Ibrahim Özsoy Yaşar Eryılmaz Celal Esin Nejat Arseven Birkan Erdal Yücel Seçkiner Cengiz Aydoğan Cengiz Altınkaya Yüksel Yalova Edip Safder Gaydalı Kenan Sönmez Beyhan Aslan Nurettin Dilek Abdülbaki Erdoğmuş Seyit Haşim Hamimi Sebğatullah Seydaoğlu Evren Bulut I. Yaşar Dedelek Mustafa Taşar Mecit Pürüzbeyoğlu Hakkı Oğuz Aykut Levent Mıstıkoğlu Erkan Mumcu R. Kazım Yücelen Bülent Akarcalı Ahat Andican Aydın Ayaydın Şamil Ayrım Mehmet F. Fırat Ediz Hun Yılmaz Karakoyunlu Cavit Kavak Emre Kocaoğlu Nesrin Nas Sühan Özkan Şadan Tuzcu Işın Çelebi Sümer Oral Işılay Saygın Rıfat Serdaroğlu Ilhan Aküzüm Murat Başesgioğlu Cemal Özbilen Sefer Ekşi Mehmet Keçeciler Miraç Akdoğan Ahmet Tevfik Özal Ekrem Pakdemirli Ali Doğan Süleyman Çelebi Ömer Ertaş Hasan Özyer Erkan Kemaloğlu Şükrü Yürür Sefer Koçak Ahmet Kabil Mesut Ahmet Yılmaz Ersin Taranoğlu Mehmet Çakar Yaşar Topçu Ali Kemal Başaran Eyüp Cenap Gülpınar Kamran Inan Lütfullah Kayalar Ataullah Hamidi Burhan Isen M. Salih Yıldırım Zeki Çakan Ali Güner Yaşar Okuyan İdamın kaldırılmasına "ret" oyu kullanan tek parti olan MHP milletvekilleri Devlet Bahçeli M. Metanet Çulhaoğlu Ali Halaman A. Fatin Özdemir Recai Yıldırım Hasari Güler Abdülkadir Akcan Mehmet Telek Nidai Seven Adnan Uçaş Mehmet Arslan Koray Aydın Şefkat Çetin Sedat Çevik Ali Işıklar Abdurrahman Küçük Hayrettin Özdemir Mustafa Cihan Paçacı Şevket Bülent Yahnici Osman Müderrisoglu Tunca Toskay Nesrin Ünal Bekir Ongun Orhan Bıçakçıoğlu Ali Uzunırmak Aydın Gökmen Hüseyin Kalkan Hüseyin Arabacı Ibrahim Halil Oral Ersoy Özcan Süleyman Coşkuner Burhan Orhan Orhan Şen Hakkı Duran Irfan Keleş Salih Erbeyin Ali Keskin Mustafa Gül Mihrali Aksu Mücahit Himoğlu Ismail Köse Cezmi Polat Mehmet Ay Ali Özdemir Mehmet Hanifi Tiryaki Mustafa Yaman Bedri Yaşar Süleyman Turan Çirkin Mehmet Şandır Mehmet Nuri Tarhan Osman Gazi Aksoy Mustafa Zorlu Yalçın Kaya Hidayet Kılınç Enis Öksüz Cahit Tekelioğlu Ahmet Çakar Mehmet Gül Nazif Okumuş Esat Öz Bozkurt Yaşar Öztürk Mehmet Pak Mustafa Verkaya Yusuf Kırkpınar Ahmet Kenan Tanrıkulu Oktay Vural Arslan Aydar Mehmet Serdaroğlu Sabahattin Çakmakoğlu Hasan Basri Üstünbaş Ramazan Mirzaoğlu Meral Akşener Cumali Durmuş Kemal Köse Faruk Bal Ali Gebeş Mustafa Sait Gönen Hasan Kaya Basri Coşkun Namık Hakan Durhan Hüseyin Akgül Ali Serdengeçti Mehmet Kaya Nevzat Taner Metin Ergun Ismail Çevik Mükremin Taşkın Mükerrem Levent Cemal Enginyurt Yener Yıldırım Osman Fevzi Zihnioğlu Ahmet Aydın Vedat Çınaroğlu Hüsnü Yusuf Gökalp Lütfü Ceylan Reşat Doğru Nail Çelebi Muzaffer Çakmaklı Armağan Yılmaz Ayhan Çevik Ahmet Erol Ersoy Mesut Türker Şuayip Üşenmez Ismail Hakkı Cerrahoğlu Kürşat Eser Sadi Somuncuoğlu Şaban Kardeş Hasan Çalış Osman Durmuş Abbas Bozyel Ilhami Yılmaz Mehmet Nacar Birol Büyüköztürk Mehmet Kundakçı Müjdat Karayerli Bekir Aksoy
2 months ago
Oktay
Eylül'ler de ölmedik, Eylül'ler de doğduk. Maziyi bilerek atiye koşacağız...
12 Eylül 1980 Askeri İhtilali'nin akabinde; - "Anayasal düzenin, Cumhuriyetçilik ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak, devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesi amacına yönelik değiştirilmesine zor yoluyla kalkışmak;    - "T Read more ...
rkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak toplu kıyıma yönlendirmek, toplu kıyıma neden olmak, bu cürümlere katılmak; TCK'nın 149. ve 146. maddelerinde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet oluşturmak" iddianamesi ile "MHP ve ÜLKÜCÜ KURULUŞLAR DAVASI" açılmış; Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar "Faşist Devlet Düzeni Kurmak İstiyorlar" diye suçlanmışlardır. Hazırlanan bu iddianame ile Başbuğumuz da dahil, 220 Ülkücünün idamı istenmiştir... Ankara, Çankırı, Kastamonu illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 29 Nisan 1981 tarihinde 945 sayfalık bir iddianame ile "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası" başlamış, 5 yıl, 11 ay, 8 gün sürmüş, 7 Nisan 1987 tarihinde sonuçlanmıştır. 333 duruşmaya sahne olan "MHP ve MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"n da 587 sanık yargılanmış, 220 ülkücünün idamı istenmiştir... Başbuğ Türkeş mahkeme neticesi sonucunda 11 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.Yargılama süresi içinde kalbinden rahatsızlanan Başbuğ Türkeş, 29 Mayıs 1983 tarihinde Mevki Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 4 yıl, 5 ay, 28 gün tutuklu kalan Başbuğ Türkeş, akabinde tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 7 Nisan 1985 tarihinde tahliye edilmiştir. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası" sonuçlandıktan sonra, AHMET KERSE, ALİ BÜLENT ORKAN, CENGİZ BAKTEMUR, CEVDET KARAKAŞ, FİKRİ ARIKAN,HALİL ESENDAĞ, İSMET ŞAHİN, MUSTAFA PEHLİVANOĞLU, SELÇUK DURACIKisimli Ülkücüler idam edilmişlerdir... Ankara'da BEKİR BAĞ, Malatya'da AYDIN DEMİRKOL ve MEHMET KAZGAN isimli Ülkücüler, sorgulardaki ağır işkencelerden dolayı şehit düşmüşlerdir.. HÜSEYİN KARAMAHMUTOĞLU isimli ülküdaşımız da Mamak zindanlarında gördüğü işkenceden dolayı şehit düşmüştür... Ve bugün bile halen 12 Eylül ihtilalinin vermiş olduğu kararlardan dolayı bazı Ülkücüler tutuklu bulunmaktadırlar... 12 Eylül, Ülkücü Hareket'in tarihi sürecinde unutulması mümkün olmayan bir dönüm noktasıdır. 12 Eylül öncesi ve sonrası üm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz...   SUÇLANAN: MHP VE ÜLKÜCÜ YAN KURULUŞLAR SUÇ: Anayasal düzenin, Cumhuriyetçilik ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak, devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesi amacına yönelik değiştirilmesine zor yoluyla kalkışmak; Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak toplu kıyıma yönlendirmek, toplu kıyıma neden olmak, bu cürümlere katılmak; TCK'nın 149. ve 146. maddelerinde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet oluşturmak" SUÇLAYAN: Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İDDİANAME TARİHİ: 29 Nisan 1981 ......   Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Kuruluşları "Faşist Devlet Düzeni Kurmak İstiyorlar" diye suçlayan, askeri diktatörler, hazırlattıkları bu idianame ile Başbuğ dahil 220 Ülkücünün kellesini istemişlerdi... İşte iddianameyi hazırlayanlar, C-5'te Ülkücülere işkence yaptıranlar... Başsavcı: NURETTİN SOYER (Albay) Savcı: ENİS TUNGA (Yarbay) Savcı: ERKAN BAŞEREN (Binbaşı) Savcı: OKAN YALÇINKAYA (Yüzbaşı) Savcı: FAHRETTİN DEMİRAĞ (Yüzbaşı) Savcı: NİHAT DEMİREL (Üstteğmen)     MHP GENEL MERKEZİ YÖNETİM KURULU     Alpaslan Türkeş Taha Akyol Mehmet Y. Özbaş Agah Oktay Güner Mehmet Doğan İsmet Kapısız Sadi Somuncuoğlu Ahmet H. Ayan Ali Fuat Eyüpoğlu Ahmet Er Yasin C. Gökçek Mehmet T. Şaşmaz Necati Gültekin A. Turhan Koçal Lüftü Ülkümen Yaşar Okuyan İhsan Kabadayı Faruk Demirtola Nevzat Kösoğlu Şerafettin Doğan Mehmet V. Develioğlu Ali Gürbüz Süleyman Sürmen Osman Öztekin Ömer Çakıroğlu Seyit A. Arvasi Özcan Ergiydiren Mehmet Irmak Sait Bilgiç Vacit Akkor Tahsin Ünal Servet Bora Salih M. Dilek Avni Çarsancaklı Osman Albayrak Münir Köseoğlu Necdet Şarman         EĞİTİMCİLER     Namık K. Zeybek Mehmet Göktolga Hasan S. Erdem Yılma Durak Mehmet A. Özgüven Seyfi Apaydın Muhsin Yazıcıoğlu Abdullah Alay Himmet Kayhan Sami Bal Ömer H. Pirimoğlu Rıza Müftüoğlu Nurettin Taşar Mustafa Öztürk Hakkı Duran Abdullah Kılıç         MHP GENEL MERKEZ VE ANKARA İL GENÇLİK KOLLARI     Mustafa Mit Ahmet D. Ataman Hasan H. Türer Ahmet T. Kömek Coşkun Akyıldız İsmail Şimşek Necmettin Karakuş Ünal Altıparmak Mehmet Biçer Abdullah Pehlivan Aslan Atlı Ömer Kumbal Aydın Ergüden Ramazan Temiz Haluk Sağkaya     ÜLKÜCÜ KURULUŞLAR     Yaşar Yıldırım Erdem Şenocak Mehmet Gök Saffet Beştepe Hasan Çağlayan Adem Kader Şahin Hasgül Mehmet N. Bostancı Nazım Doğan Zeki Okunakol Erol Dok Yusuf Gök Ahmet Bilgin Ali Aydoğan Recai Okman Fevzi Başkan Lütfi Şahsuvaroğlu Ertuğrul Alpaslan Atila Engür Mahir Dağmatlar Ali Gözübenli Ahmet Alıcılar Sair Solmaz Nuri Gedik Ahmet L. Köşker Tamer Afacan Ayhan Ünal Süleyman Kıl         ADANA BÖLGESİ SANIKLARI     Galip Kütük Bekir Biberli Recep Küçükizsiz Şahin Bilgiç Erol Top Eren Kaya Mehmet F. Zorba Bayram Dağlar Yunus Uzun Hacı Bayrak Selami Yıldırım Ata M. Filik Kadir Akgöllü Salih Erciyes Hamza Soner Muzaffer Yıldız Osman Özaslan Cumali Kandemir İbrahim Uçar Mahmut İkiyek Sait Kanbur Şükrü Işık Sezai Durmaz Eray Çapraz Yahya Efe Adem Eroğlu Seyfi H. Atmalıoğlu İrfan Cep Kerim Ç. Nizam Ömer Orçun Rıza Kıvanç İrfan Güler Recai Güler Rıfat Kabukçu Mahir Polatöz Necmettin Gökkaya Mahir Panayır Hüseyin Özmen İbrahim Uzun Mahmut Ş. Okuyan Sefer Tatlı Ethem Çelik Ethem Adıyaman Ali U. Akbaş Veysel Metin Miktat Uzun Adnan Hatipoğlu Halil İ. Altınışık Ahmet Çam Ali Çağlayan Zait Akgün Muhittin Arnas Muhittin Birbiçer Cabbar Özkurt Selim Adır Sebahattin Özkundakçı Gaffari Avcı Hadi Adır Kenan Develi Ali Kuloğlu Mehmet Sümer Nihat Aksay Mehmet Karagöl Mehmet Kutlu Adnan Burgaç Veli Çökük Veli Baz Sabri Usbahalı Fatih R. Sakızlı Fahri Uğur Hasan Kömekçi Abdullah Avcı Ahmet Koca Ali Bademci Halil Yılmaz Ahmet Yalçın M. Ali Özdemir Mehmet Name Mustafa Uygun Faruk Akkülah Ertuğrul Yıldız Abuzer Çalışkan Hikmet Nohut Mehmet A. Özaydın Zekai İlter Ramazan Erdem Faruk Andaç Yılmaz Tankut Ömer F. Gözükara       ANKARA BÖLGESİ SANIKLARI     Süleyman Bayrak Cengaver Demirel Hüsnü Kaya Numan Akkanat Kenan Türüdü Sabri C. Erdoğan Osman Öksüz Satılmış Tepecik Mehmet Tosun Abdülkadir Yanık Abdulkadir Taşkın İlhami Erdoğan Osman İnan Nazım Delibaş Ömer Tunç Hakverdi Satılmış Feyyaz Yüce Abdulkadir Meşer Faruk Başer Çapar Kanat Hasan H. Gürer Bayram Kekeç Mehmet Alataş       Abidinpaşa Sanıkları     Ahmet Sarı Mehmet Elaslan Burhan Emuştekin Emir Kuşdemir Hasan Alemlioğlu Serdar Çoruk Şakir Deniz Kenan Ekin Harun Özgül Erdal Ak         Kartaltepe Sanıkları     Ramazan Özalp İsmail Baykal Osman Başer Nazım Yiğit Orhan Yalçınkaya       Ayvalı, Yükseltepe Sanıkları     Muhammed Doğan Cengiz Kaya İhsan Aydın Cavit Böke Mustafa Bozan Ömer Ulusal Mesut Doğan Kubilay Yarız       Esertepe Sanıkları     Cemal öztürk Hasan H. Yağmur Hasan Çiçek Ömer Boz Murat Yiğit Erhan İşler Yaşar Ortak İsmail Yakıcı Sedat Durudoğan Selma Erdem Tahsin Yağcı Gültekin Garip Mehmet Öztepe Hayati Sazak Hüsamettin Özgenç Yavuz Kurt İsmail Demirkıran Mehmet Sorgunlu Erol Güntutmaz Ertan Kadı Erdoğan Yağcı Şükrü Akyol Zafer Gevişen       Gülveren Sanıkları     Nafiz Tunç Hasan Yıldız Süleyman Türk Yusuf Dede         Misket ve Şahap Gürler Sanıkları     Mustafa C. Polat Mustafa Köse Hüseyin Aslan Ramazan Akça Osman Şeker Ziyafettin Keskin Selami Ulusoy Selami Asilbaş Tatlı Saygılı Emrullah Parlatan Faik Aslan Abidin Akyürek İbrahim Gençer Davut Seyhan Rasim Bulut H. Mehmet Ceylan Ali Gülseren Hayrettin efeoğlu Zeki Aygün Hacı Acar Arif Şenses Adem Kayabaşı Satılmış Ünlü Talat Aslan Ali Kazan Şükrü Gündüz Kadir Bayık Mehmet Kalfaoğlu Ömer Gültekin Satılmış Yalçınkaya     Topraklık, Cengiz Topel, İncesu, Ateşderesi, Seyranbağları, Akdere, Şişkindere Sanıkları     Refik Tercan Adnan Tamer Halil Külekçi Muhsin Çakır İsmail Yücel İkram Çelik Kadir Çakır Cemil Tarakçıoğlu Şevki Avşar Cengiz Yavuz Erdoğan Güvercin Recep Işıkgöl Remzi Coşkun Hakkı Yakışık Yavuz Öbekçi Aziz Demirel Bekir İlkbahar Faruk Yerli Tayfun İner Arslan Akbaş Ö. Metin Kuçtemur Güven Sayım Eray Acargil Turgut Özdemir Sinan Yerli Davut Işık Necdet Çakır Selim Kavaklı Atilla Kabakçı Yahya Günaşan Zekai Topuz Şaban Korkmazgöz Haluk Demir Yunus Alkan Muzaffer Orhan Nuri Demiryürek     Hasköy Sanıkları     Recep Genç Harun Yüksel Mustafa Kuş Caner Erdinç Alaattin Takmaz Mehmet Çoban Erdem Soğukpınar         İskitler ve Mutlu Sanıkları     Ali Baysal M. Ali Tekatar Osman Tektaş Hasan Kılıç Kader Topal Yücel Akbaba Apdullah Çürük Metin Gök Hasan Yaralı Murat Akar Orhan İnan Hasan Sağır Yakup Kocamanoğlu Aksel Koramaz Kemal Çetintaş Ercüment Yıldırım Talat Kara Ömer Eliuygun Muhsin Polat Lokman Haşlak Haydar Kılıç İsmail İnan Turan Doğan       KIRIKKALE SANIKLARI     Metin Köksal R. Cevdet Yayla Atilla Alpar Şevki Köksal İsmail Tekeli Muhittin Kılıçarslan H. Musa Yağlı Hüseyin Dirlik Hasan Ersanlı Ahmet Aslan Muhittin Yüksel A. Asker Torun İrfan Arısan Mustafa Bişkin Mustafa Esen Rasim Ölmez İlhami Altın Mikdat Evci Y. İzzettin Yıldız İrfan Toptaş M. Hulusi Ulusan Fazıl Kaygusuz Rıza Bozkaya Habip Güleç     BAFRA SANIKLARI     H. Kurumahmutoğlu Mustafa Güneş D. Mehmet İnal Baha Sertkaya İrfan Kömürcüoğlu Fevzi Keskin Turgut Karadağ Erol Yıldız Mustafa Kambur Kemal Yalçın Ş. Köksal Ardıç Mustafa Gökmen Eyüp Asan Adnan Demiryürek Mahmut Türker Hüseyin Güngör Mustafa Aydınlı Recep Kaplan Muzaffer Dağdeviren Oktay Ahızkalı İsmail İhtiyar     BALIKESİR – İZMİR BÖLGESİ SANIKLARI     A. Yakup Gökçe Murat Yalçın Aydın Gümüş Aydın Doğan Osman Kiremit Nadir Günata Bülent Kara Ömer Yağdıran Kemal Türker N. Alp Koylan Sadık Kısır A.Kamil Gönenli Hüsnü Uçar M. Ali Metin Halit Koyuncu Demirtaş Topaç Mustafa Ölmez H. Şenol Hamarat H. Serdar Tokgöz Mehmet Ağar Alim Yılmaz Hüseyin Toparlak Yusuf Akgül Turan Sarı Mehmet Hallaç Ramazan Akgün Nadir Özgöl Müfit Kır Ekrem Aktaş Şeref Kulmaç Rafet Çelik Abdülbaki Akyüz Mehmet Aran Ramazan Çimen Habibullah Altıntaş Necmi Ulus Ali Denizkaya Mustafa Basmacı Ahmet Ulu Ekrem Dinç Yakup Baş Sıtkı Şeremetli Hasan Dinç İbrahim Baysan H. Şahin Giray Sebahattin Gece İrfan Birol Tahir Solaklar Murat Güneş Şevket Çal Rıfat Kaya Ömer Türer Haluk Kurul E. Zafer Karaboya Nafi Uyanık Zafer Z. Çubukçu Ergün Gür Nebahattin İçöz Kadir Geraslan Ahmet Gündoğdu Süleyman Özduran Metin Özdemir İsmail Candan Mehmet Turan Ali Yenilmez Seyfi Bayrak Mahmut Sönmez Ali İhsan Akınalp Adil Aslan Selahattin Tekbıçak Muammer Azmak İbrahim Başak Ali Keskin Bahri Gür Selahattin Bilen Hüseyin Buyrukçu Abdullah Yalçın İsa Birinci Hamza Birinci Ahmet Aydıner Emin Keçeci E. Karabudak Rıdvan Telim Hüseyin Karagül İrfan Tezbaşaran Metin Karagöz Şükrü Bacak     ERZURUM BÖLGESİ SANIKLARI     İkamettin Kaya İsmail Efe Recai Keleş Turhan Soylu Suat Ezirmik Cemalettin Kaya Fahrettin Esin Selami Çelik Nizamettin Gökçe Hacı Kaya Mücahit Aydın Nusret Aydın Selami Avcı Mustafa Bayrak S. Yılmaz Özerdem Bünyamin İmamoğlu Metin Horasan M. Nuri Özdemir Mehmet Taş Mücahit Tutar Veysel Dikbıyık     İSTANBUL BÖLGESİ SANIKLARI     Celal Adan Ali Doğan Halil Şahin Berker İnanoğlu Hüseyin Baştan Ahmet Ayhan İsmail Aydın Esi Orhan Çakıroğlu       Bakırköy Sanıkları     Ş. İsmail Ateş Adnan Madak Yusuf Z. Arpacık Mevlüt Pınarbaşı Mustafa Hoşgül Cafer Oruç Abdulsamet Karakuş Adnan Kabucu Orhan Gündoğdu Aydın Eryılmaz Mehmet Kaya Enver Ateş Remzi Yazgan Abdullah Büyükyılmaz Yakup Pat Halil Durmaz Mustafa Kaplan Aydoğan Pehlivan Mustafa Verkaya Mehmet Ateş Ahmet Toprak Vasıf Ayhan M. Salih Sağlamkan Eşref Ş.Ahmetof Suat Eskicioğlu Orhan Maden Salih Aktı Hüseyin Yurdakul Önder Yazımcı İsmet Mumcu     Üsküdar Sanıkları     Avni Aras Lütfi Ural Bektaş Kurdini İsmail Nairsoy         Eyüp Sanıkları     Mehmet Pehlivan Şakir Coşkun Sıtkı Yılmaz Ahmet Öztürk Hüsamettin Balkız Hümmet Darboğaz İbrahim Larçin Erol Sakarya Şükrü Türkmen Orhan Aslanoğlu Yaşar Nemrut Resul Çakır Burhan Makir Davut Yüce A. E. Kürşat Atamer Halis Ateş Mahmut Yurtsev Aydın Sezer Kazım Bakır İhsan Çimen Ragıp Ayyıldız Mehmet Bal Asaf Karabacak Ali Yeleç S. Şaban Faki         DİĞER SANIKLAR     Ahmet Yalav Orhan Türkdoğan Ömer Tanlak Mehmet Bağış Şakir Önem Mahmut Akıllı A. Erkan Birben Selim Kaptanoğlu İrfan Büyükbaş Aptullah Uğur Nihat Ülkekul A.Murat Pınar Hüseyin Çınar             http://www.12eylul.yalniz-kurt.com/modules.php?name=Makale&file=Kahramanlar  
2 months ago
Tüm
Güncel Kan Duyuruları 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
#Antalya Medstar Yıldız Hastanesinde verilmek üzere Adnan Sarı için O Rh (+) POZİTİF veya O Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak Kişi:0546 686 32 00 Emine 19.02.2014 -17:23 #Adana Yüreğir Başkent Üniversitesi Uygulama Read more ...
ve Araştırma Hastanesinde verilmek üzere Bedriye Sayış için #Randevulu A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0538 926 04 62 Aysel 0533 348 74 23 Sezer 19.02.2014 -16:17 #Ankara Etlik GATA Eğitim Hastanesinde Kani Köse için A Rh (+) POZİTİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0542 236 54 24 Kendisi 19.02.2014 -16:00 #Antalya Medstar Yıldız Hastanesinde verilmek üzere Adnan Sarı için O Rh (+) POZİTİF veya  O Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak Kişi:0546 686 32 00 Emine 19.02.2014 -14:05 #Antalya Muratpaşa Medisu Hastanesinde verilmek üzere Ali Uysal için O Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0535 958 00 51 Sadık 19.02.2014 -13:59 #Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde verilmek üzere 23 Yaşındaki Burkay Filiz için O Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0543 454 55 15 Burak 0541 464 76 71 Nurhayat 19.02.2014 -13:51 #Antalya Akdeniz Üniversitesi hastanesinde Mehmet Efe Yılmaz için #Acil A Rh (+) POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0546 440 27 75 Aslan 19.02.2014 -13:25 #İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde verilmek üzere 12 Yaşındaki Beytullah Akman için A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0537 251 32 95 Yadigar 19.02.2014 -12:31 #Ankara Tüm Kızılay Kan Merkezlerinde verilmek üzere Ümmügülsüm Ayhan Baki için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0533 773 61 30 Kendisi 19.02.2014 -11:36  #İstanbul Çapa Kızılay Kan Merkezindeverilmek üzere Fikri Aydemir için A Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0533 592 67 49-Kerem-19.02.201411:36  #Ankara Tüm Kızılay Kan Merkezlerinde verilmek üzere Ümmügülsüm Ayhan Baki için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0533 773 61 30 Kendisi 19.02.2014 -11:36 #Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde verilmek üzere Şehri Birşen için O Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak Kişi:0533 248 37 90 Gülsüm 19.02.2014 -11:24 #İstanbul Gaziosmanpaşa İlkyardım Hastanesinde verilmek üzere Dürdane Kahriman için #Acil B Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0530 234 63 65 Zeynep 19.02.2014 -09:54 #Ankara Demetevler Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesinde verilmek üzere Bayram Cansever için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ve#Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0532 542 16 81 Kendisi 19.02.2014 -09:13 #Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan merkezinde verilmek üzere Nazife Karakaya için HER GRUPTAN Olabilir #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0531 545 55 46 Necati 19.02.2014 -08:58  #Antalya Akdeniz ÜniversitesiHastanesinde verilmek üzere Gürcü Tabu için B Rh (+)POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak Kişi:0535 60855 82-Halil-18.02.2014 22:22 #Antalya Akdeniz ÜniversitesiHastanesinde verilmek üzere İlik Nakli Olacak olan 13 YAŞINDAKİ Osman Kızılaslan için O Rh (+) POZİTİF #Kan  ihtiyacı vardır. Dosya No:130 46 41-Aranacak kişi:0530 828 08 16-Mustafa-18.02.201421:53 #İstanbul Gaziosmanpaşa İlkyardım Hastanesinde verilmek üzere Dürdane Kahriman için B Rh (-) NEGATİF #Kan ve #TazeKan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0530 234 63 65 Zeynep 18.02.2014 -20:34 #İstanbul Çapa Kızılay Kan Merkezinde verilmeküzere Redife Akgönül için A Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0530 458 54 06-Yücel-18.02.2014 19:11  #İzmir Ege Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesinde verilmek üzere Fatma Köklü için O Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0532 683 01 07-Mehmet-18.02.201417:04 https://www.facebook.com/home.php?sk=group_180027835364826 #Ankara Tüm Kızılay Kan Merkezlerinde verilmek üzere Ümmügülsüm Ayhan Baki için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0533 773 61 30 Kendisi 18.02.2014 -15:18 #İstanbul Pendik Üst Kaynarca Marmara Üniversitesi Eğitim ve AraştırmaHastanesinde verilmek üzere Fatma Aktaş için #Acil ARh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0544 716 46 95-Şeyda-18.02.201414:00 #İhtiyaçDevamEdiyor Hasta zor durumda #Ankara Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezinde verilmek üzere 20 AYLIK Mehmet Ali Göksu için B Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0553 484 08 18 Seda 18.02.2014 -13:20 #İstanbul Bağcılar Medipol Mega hastanesinde verilmek üzere Rafira Sorar için O Rh (-) NEGATİF #TazeKan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0536 449 77 75 Ferhat 18.02.2014 -13:08 #İhtiyaçDevamEdiyor Hasta zor durumda #Ankara Etlik GATA Eğitim Hastanesinde verilmek üzere Emine Sarıkaya için #Acil O Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0536 296 90 99 Engin 18.02.2014 -13:00 #Antalya Eğitim ve Araştırma-Eski Devlet Hastanesinde verilmek üzere Muhlis Karaoğlan için HER GRUP OLUR #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak Kişi:0535 950 90 37 Esra 18.02.2014 12:13  #Ankara Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezinde verilmek üzere 20 AYLIK Mehmet Ali Göksu için B Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0553 484 08 18 Seda 18.02.2014 -12:01 #Ankara Etlik GATA Eğitim Hast.Emine Sarıkaya için #Acil O Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı.0536 296 90 99 Engin 18.02.2014 -11:54 #İstanbul Göztepe Medicalpark Hastanesinde verilmek üzere 14 Yaşındaki Görkem Dinçer için A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0533 090 12 48 Funda 18.02.2014 -11:47 #Antalya Medstar Yıldız hastanesinde verilmek üzere Şevket Tümer için A Rh (-) NEGATİF ve A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0530 200 44 18 Süheyla 18.02.2014 -11:20 #Ankara  Sıhhiye Yüksek İhtisas Hastanesinde verilmek üzere Emine Kara için B Rh (-) NEGATİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0545 312 96 07 Abdulkadir 18.02.2014 -10:49 #Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Serpil Akdağ Kan Merkezinde 21.02.2014Cuma günü 14:00’de verilmek üzere HanifeKorkmaz için O Rh (+) POZİTİF ihtiyacıvardır. Aranacak kişi:0533 962 65 49-Melek-18.02.2014 10:10 #Antalya Lara MedicalPark Hastanesinde verilmek üzere 3 YAŞINDAKİ Umut Yunus Emrem için A Rh (+) POZİTİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0546 252 92 88 -0537 727 45 34 Ümit 18.02.2014 -10:19 #İstanbul Kartal Kızılay Kan Merkezinde verilmek üzere 5 Yaşındaki Ecrin Gül Görgülü için B Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0507 381 55 24 Gülşen 18.02.2014 -09:38  #İstanbul Bağcılar Medipol Mega hastanesinde SABAH 09:00' da verilmek üzere Rafira Sorar için O Rh (-) NEGATİF #TazeKan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0536 449 77 75 Ferhat 17.02.2014 -22:19 #Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde-Eski Demiryolları Hast-verilmek üzere Emine Yeşil için AB Rh (-)NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0542 731 90 12 Fatma 17.02.2014 -22:06 #Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezinde verilmek üzere ŞEHİR DIŞINDAN gelen Ahmet Mutlu için A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0530 693 32 22 Safiye 17.02.2014 -21:28 Dosya No:3911076 #Ankara Söğütözü Medicana International Hastanesinde verilmek üzere Harun ATAULLAH DEMİR için A Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0532 136 95 82 Deniz 17.02.2014 19:57 #ACİL #Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adem Tolunay Kan Hastalıkları ve Talasemi Merkezinde verilmek üzere Kürşat TATAR için #ACİL A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0542 514 19 66 Mustafa 17.02.2014 19:24 #Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kan Merkezinde verilmek üzere 6 YAŞINDAKİ Kadri Toprak için O Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0531 943 85 00 Hüseyin 17.2.2014 -19:18  #Ankara Ulucanlar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilmek üzere Hatice Çelebi için B Rh (+) POZİTİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak Kişi: 0533 384 79 36 Kübra 17.02.2014 18:25 #İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmek üzere Abdi Korkmaz için B Rh (+) POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0533 546 57 01 Serpil 17.02.2014 18:16  #Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde-Eski Demiryolları Hast-verilmek üzere Emine Yeşil için AB Rh (-)NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0542 731 90 12 Fatma 17.02.2014 16:50 #İstanbul Kartal Kızılay Bölge Kan Merkezinde verilmek üzere AkutLösemi hastası 14 Yaşındaki Süleyman Sarı için #Acil B Rh (+) POZİTİF #Trombositihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0536 693 69 84-Yücel-17.02.201416:23 #Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde verilmek üzere KİMSESİZ Doğan Yıldırım için A Rh (-) NEGATİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0537 983 45 74-Muhammed-17.02.2014 14:12 #Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi verilmek üzere Ayşe Gürbüz için A Rh (+) POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0538 206 35 95-Kenan-17.02.2014 14:04 #Antalya  Akdeniz ÜniversitesiHastanesinde verilmek üzere KİMSESİZ DoğanYıldırım için A Rh (-) NEGATİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacıvardır. Aranacak kişi:0537 983 45 74-Muhammed-17.02.2014 14:12 #Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve UygulamaHastanesi verilmek üzere Ayşe Gürbüz için A Rh(+) POZİTİF  #Kan  ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0538 206 35 95-Kenan-17.02.201414:04 #Antalya Medstar Yıldız Hastanesinde verilmek üzere Adnan Sarı için O Rh (-) NEGATİF veya O Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak Kişi:0546 686 32 00 Emine 17.02.2014 -13:48 #Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde-Eski Devlet Hastanesi-verilmek üzere İsa Tar için A Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0536 655 09 94 Ahmet 17.02.2014 -13:37  #Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmek üzere Osman Atseken için HER GRUP OLUR #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0553 591 78 91-Hatice-17.02.2014 13:35 #İstanbul Kadıköy GöztepeMedicalpark  Hastanesinde verilmeküzere İlik Nakli olan 14 YAŞINDAKİ TeomanAytaç için B Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0534 926 9667-Selma-17.02.2014 13:18 #Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilmek üzere 9 Yaşındaki Dilan Karadağ için A ve AB Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0541 475 21 16 -0542 358 94 54 İbrahim 17.02.2014 -12:24#İhtiyaçDevamEdiyor #İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde verilmek üzere 3 Aylık Emin Temeloğlu için B Rh (+) POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0530 226 36 30 Erdem 17.02.2014 -12:21 #İhtiyaçDevamEdiyor Hastamız zor durumda #Ankara Demetevler Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesinde verilmek üzere Bayram Cansever için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ve #Trombosit ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0532 542 16 81 Kendisi 17.02.2014 -11:34 #Adana Acıbadem hastanesinde verilmek üzere 17 yaşındaki Ali Adan için O Rh (-) NEGATİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0543 478 21 51 Gülistan 17.02.2014 -13:29  #Ankara Demetevler Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesinde verilmek üzere Satı Demirbaş için HER GRUPTAN Olabilir #Kan ihtiyacı vardır.Aranacak kişi:0533 438 14 58 Zuhal 17.02.2014 -11:20 #İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmek üzere Turan Parlak için O Rh (+) POZİTİF #Trombosit ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0535 791 37 79 Savaş 17.02.2014 11:22 #Antalya Medstar Yıldız Hastanesinde verilmek üzere Mustafa Yavuz için O Rh (+) POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0542 385 03 32 Salih 17.02.2014 -11:02   #Ankara Tüm Kızılay Kan Merkezlerinde verilmek üzere Ümmügülsüm Ayhan Baki için AB Rh (-) NEGATİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0533 773 61 30 Kendisi 17.02.2014 -10:50    #AnkaraBeşevler Gazi Hastanesinde verilmek üzere Prematüre BebekHatice Siranur Atmaca için #Acil A Rh (+)POZİTİF #Kan ihtiyacı vardır. Aranacak kişi:0531 627 93 30-Oğuzhan-17.02.201410:24  #İstanbul Çapa Tıp FakültesiHastanesinde verilmek üzere İÇ KANAMA GEÇİREN Ayşe Karayer için #Acil O Rh(+) POZİTİF  #Trombosit  ihtiyacıvardır. Aranacak kişi:0541 948 81 58-Şennur-17.02.2014 08:42 -50 kg'ın üzerinde, 18-65 yaşları arasında olan her sağlıklı kişi; kan verebilir. -İlk kez kan verecek kişi, 19 yaşından gün almış olmalı, 61 yaşından gün almış olmamalıdır. -İlk uygulamadan 8 hafta sonra erkekler; 90 günde bir, kadınlar 120 günde bir kan verebilirler. -Tam kan bağışı yapan bir KİŞİ en az 4 hafta sonra Trombosit verebilir. Trombosit veren bir KİŞİ 48 saat sonra; tam kan bağışı yapabilir, trombosit verebilir.  Haftada 2 işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulundurmamak koşuluyla yılda 24 kez yapılabilir. Eritrosit bağışı yapabilir. Taze Kan Nedir https://www.facebook.com/note.php?note_id=416247198428265    Trombosit=Beyaz Kan ve Aferez Nedir https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592    Granülosit-Beyaz Küre Nedir https://www.facebook.com/note.php?note_id=474581005928217   Kan ihtiyacınız olduğunda: hasta ile sürekli olarak ilgilenen ve yanında olan birisi bağlantıdaki kişilerden birini kendi NUMARASINDAN ararsa elimizden geleni yaparız. Buraya not bırakarak zaman kaybetmeyiniz. Ayrıntı için lütfen bağlantıyı tıklayınız.  https://www.facebook.com/note.php?note_id=474633212589663
2 months ago
Aliser http://www.kaypakkayahaber.com/kose-yazisi/umreye-giden-duskunler-erdal-yildirim
2 months ago
Fatma
Fatma Yıldırım helped out on TC Mehmet Serdar Köse's farm!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım was lending a helping hand and wants to give you some coins!
2 months ago
Fatma
Fatma Yıldırım helped out on TC Mehmet Serdar Köse's farm!
apps.facebook.com
Fatma Yıldırım was lending a helping hand and wants to give you some coins!
2 months ago
Neslihan
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
TC
Timeline Photos
Merhaba arkadaşlar s4 çekilişimize başvuru listesi
2 months ago
Tekmill TEKMILL ALBUM - FREE DOWNLOAD http://www.datpiff.com/TekMill-Gurbet-Eli-mixtape.566692.html
TekMill - Gurbet Eli
Turkish Uk Rap Artist Tekmill aka Kartel's 1st Turkish Rap & Uk Mixtape Album Called Gurbet Eli Vol.1 Free Download Look Out For London To Turkey 99 Track Album And Also Follow @TekMill On Twitter
3 months ago
Tekmill TEKMILL ALBUM - FREE DOWNLOAD http://www.datpiff.com/TekMill-Gurbet-Eli-mixtape.566692.html
TekMill - Gurbet Eli
Turkish Uk Rap Artist Tekmill aka Kartel's 1st Turkish Rap & Uk Mixtape Album Called Gurbet Eli Vol.1 Free Download Look Out For London To Turkey 99 Track Album And Also Follow @TekMill On Twitter
3 months ago
Tekmill TEKMILL ALBUM - FREE DOWNLOAD http://www.datpiff.com/TekMill-Gurbet-Eli-mixtape.566692.html
TekMill - Gurbet Eli
Turkish Uk Rap Artist Tekmill aka Kartel's 1st Turkish Rap & Uk Mixtape Album Called Gurbet Eli Vol.1 Free Download Look Out For London To Turkey 99 Track Album And Also Follow @TekMill On Twitter
3 months ago
Tekmill TEKMILL ALBUM - FREE DOWNLOAD http://www.datpiff.com/TekMill-Gurbet-Eli-mixtape.566692.html
TekMill - Gurbet Eli
Turkish Uk Rap Artist Tekmill aka Kartel's 1st Turkish Rap & Uk Mixtape Album Called Gurbet Eli Vol.1 Free Download Look Out For London To Turkey 99 Track Album And Also Follow @TekMill On Twitter
3 months ago
Tekmill TEKMILL aka KARTEL GURBET ELI [ALBUM FREE DOWNLOAD] http://www.datpiff.com/TekMill-Gurbet-Eli-mixtape.566692.html Rameez Akram Tiia Amiela Rose SOfi AliCia King Ali Zaza Dursun Diicle Aslaan Ali Serin Ali Taşbilek Ayziiy Cyp Ali Serhat Ulker Se Read more ...
rdar Aslan Ayse Dumlupinar Tekmill Cuneyt Kartal Al Tinok David Angel Ayy Firat Arslan Ali Genc Berkan Akcan Ayben Hormetli Baran Akkaya Ali Capone Kerem Albayrak TugbaKeser AkaEyy Ayy Laa Mo Ali Emily Adam Serin Aygan Ashley Connon Yasemin X Ali Faddum Askeroglu Abbey Wavey Stah Berk Ceyran Bahadirhan Uzlu Emmiie Bebek Taylor Engin Beatz Budman Taku Slice Basar Gazdagli Vahap Can Dongel Berk Yigit Charlie Barry-russell Eren Biggzz Young Boss Todz Nazey Bal Londons Beautifuls Ozan Balta Elgun Basyurt Umut Boss Ruya Bakir Tolga Burak TC Erdem Bahtiyar Guzel Burcu Deniz Briti Liya TinyRockz A'aliyah Brown Oy Ben Seni Yerim Emre Blue Tugce Bella Huseyin Yasat Govtepe Huseyin Govtepe Huseyin Beytar Sadaf Husain Halil Tendow Hassan Hakan Kepil Hasan Mars Handan Osman Jas Halil Kaylaa Hawwa Rambo Hackney Hatun Elley Gül Hasret Hatice Tum Leyla Keles Haziri Fer Hat Mehmet Haze Como Uzzy Osman Ozi Candarli Caglayan Cengiz Olgan Can Alisa Castilla Yagmur Cakir Shay Rhea Carelle Mert Cash Sadi Cubuk Bayram Cubuk Umut Can Tekagac Certified Don Umut Umit Ardic Ümit Barkir Inan Korkmaz Ibz Snm Ilyas Dağlı Ilisha Thatcher Ilayda Yildiz Elif Imanli Ismail Kose Irem Cypriot Ibrahim C Dot T Ibo Kilic Sumeyra Kavalci Yusuf Ka Kerone Tekmill Dilara Kurt Guven Keklik Soner Zeki Kara Kür Şat Onur Kartal Kemal Kemz Kamil Girişken Tibet Keskin Kayla Lento Ramadan Karamanli Claudia Kloris Karina Karla Nezzy Tas Nagihan Ozdemir Nyesha Answell Zey N Ep Nivan Toprak Deniz Temelgun Gizem Dee Gucci Dot Man Dilara Yildirim Darbas Lopes Murat Derin Damla Dee Ali Dağ DatPiff
TekMill - Gurbet Eli
Turkish Uk Rap Artist Tekmill aka Kartel's 1st Turkish Rap & Uk Mixtape Album Called Gurbet Eli Vol.1 Free Download Look Out For London To Turkey 99 Track Album And Also Follow @TekMill On Twitter
3 months ago
TC
Timeline Photos
TRT’den şok ‘buz pateni’ sansürü! Rusya Soçi'
3 months ago
Previous page >>